JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-07-31
จำนวนสมาชิก : 4 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-07-18
จำนวนครั้งที่ชม : 795,437 ครั้ง
Online : 14 คน
จำนวนสินค้า : 85 รายการ

ประโยชน์ของการปรุงแต่งคุณภาพของนำ้

2018-11-15 15:42:44 ใน ความรู้ทั่วไป » 0 11305
 

ประโยชน์ของการปรุงแต่งคุณภาพของน้ำ

         

       ถ้าจะกล่าวว่านำ้เป็นตัวทำลายแบบครอบจักรวาลก็คงไม่ผิด เพราะเมื่อนำ้สัมผัสกับสารใดก็ตามจะก็เกิดขึ้นกับระบบต้องมีการละลายตัวของสารเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างเสมอ สารชนิดต่างๆมีความสามารถในการละลายนำ้ได้ไม่เท่ากันนอกจากนั้นความสามารถในการละลายนำ้ของสารต่างๆ ยังไม่คงที่และไม่แน่นอน เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิทำให้ความสามารถในการละลายนำ้ของหินปูนลดตำ่ลงจนเกืดการตกผลึกเป็นของแข็ง เป็นต้น ความสามารถในการละลายนำ้หรือตกผลึกเช่นนี้ ทำให้เกิดเป็นผลดีและผลเสียในลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการในการนำนำ้มาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ

         เมื่อใช้นำ้เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนจากระบบหม้อไอนำ้ และระบบนำ้หล่อเย็น ปัญหาที่ยากจะเลี่ยงได้ก็คือ ปัญหาเรื่องการกัดกร่อนโลหะซึ่งเนื่องมาจากมีการละลายตัวของสารที่สัมผัสกับนำ้และปัญหาเรื่องการเกิดตะกรันซึ่งเนื่องมาจากการตกผลึกของสารต่างๆที่เดิมละลายอยู่ในนำ้ ปัญหาทั้งสองก็เกิดขึ้นกับระบบนำ้ประปาด้วย เช่นกัน ท่อประปาอาจถูกกัดกร่อนจนชำรุดหรือมีตระกรันมากจนเกิดการอุดตันภายในท่อ อย่างไรก็ตาม การกัดกร่อนและตะกรันเกิดขึ้นเพราะมีอุณหภูมิสูงกว่าและมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านั่นเอง การผุกร่อนหรืออุดตันของท่อนำ้ล้วนแต่สามารถแก้ไขได้ โดยการปรุงแต่งคุณภาพนำ้ให้เหมาะสม

        ผลเสียของการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ผลเสียโดยตรงคือ ทำให้อุปกรณ์เสียหายและต้องหยุดงานเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน ผลเสียทางอ้อมอาจไม่ชัดเจนแต่ความรุนแรงของปัญหาดูเหมือนจะมากกว่า นั่นคือทำให้สูญเสียพลังงานและประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์สำหรับในอุปกรณ์ที่มีการถ่ายเทความร้อน การกัดกร่อน(เป็นสนิม)และเกิดตะกรันทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจากของสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่งลดลงเป็นอย่างมาก การวัดระดับของผลกระทบของสนิมและตะกรันที่ขัดขวางการถ่ายเทความร้อนอาจกระทำได้ในเชิงปริมาณด้วยการใช้พารามิเตอร์ที่เรียกว่า Fou;ing Factor สารที่ไม่มีตะกรันหรือสนิม จะมี Fouling Factor เท่ากัยศูนย์ และ Fouling Factor จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับของตะกรันหรือสนิมที่เกิดขึ้น

Image result for การกัดกร่อนของท่อในหม้อไอน้ำ

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-07-31
จำนวนสมาชิก : 4 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-07-18
จำนวนครั้งที่ชม : 795,437 ครั้ง
Online : 14 คน
จำนวนสินค้า : 85 รายการ